Record details

Title
    Plzeňská Čílina u Ejpovic, lokalita nového společenstva s Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) v řevnických křemencích libeňského souvrství : (12-33 Plzeň)
Statement of responsibility
    Josef K. Moravec
Other titles
    Plzeňská Čílina Hill near Ejpovice, locality a new Community with Cilinella svobodai (Havlíček, 1951) (Brachiopoda) in the Řevnice Quartzites of the Libeň Formation
Author
    Moravec, Josef K.
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2003
Pages
    s. 87-88, Příl. III
Year
    2004
Notes
    1 obr. v textu, 1 fot. v Příl. III
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 2003
Classfication no.
    55(1)
    562/569
Conspectus category
    55
Subject group
    Barrandien
    biocenóza
    biostratigrafie
    Brachiopoda
    geologie regionální
    kvarcit
    ordovik-svrchní
    paleontologie
    pánev sedimentační
    pražská pánev
    taxonomie
Geographical name
    ČR-Čechy
    Rokycany-Čilina
Keyword
    12-33
    1951
    Brachiopoda
    Cilinella
    Čílina
    Ejpovic
    Havlíček
    Křemencích
    Libeňského
    Lokalita
    Nového
    Plzeň
    Plzeňská
    řevnických
    Souvrství
    Společenstva
    Svobodai
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 6. 2006
Import date
    8. 8. 2012