Record details

Title
    Počáteční stadium pedogeneze na terasových svazích. Initial stage of pedogenesis on terraced slopes
Author
    Žigová, Anna
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Rostlinná výroba
Vol./nr.
    Roč. 43, č. 3
Pages
    s. 101-105
Year
    1997
Keyword
    Initial
    Pedogenesis
    Pedogeneze
    Počáteční
    Slopes
    Stadium
    Stage
    Svazích
    Terasových
    Terraced
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012