Record details

Title
    Počátky těžby a zpracování pyritu v Lukavici, Jedinečný průmyslový komplex, Bývalá průmyslová činnost v Lukavici z pohledu ekologie, Lukavický katastr jako součást významných krajinných celků
Other titles
    The beginning of mining and processing of pyrite in village of Lukavice. Unique industrial complex. Ecological impacts of the former industrial activity in Lukavice. Cadastre of Lukavice as part of significant lanscape units
Author
    Rambousek, Petr
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Year
    2012
Source title - monograph
    Lukavice 1312-2012
Notes
    Počet výtisků: 2000
Thesaurus term
    mining history, ore processing,environmental mining impacts
Keyword
    Bývalá
    Celků
    činnost
    Ekologie
    Jako
    Jedinečný
    Katastr
    Komplex
    Krajinných
    Lukavici
    Lukavický
    Počátky
    Pohledu
    Průmyslová
    Průmyslový
    Pyritu
    Součást
    Těžby
    Významných
    Zpracování
Abstract (in czech)
   Sborník k 700. výročí založení obce, popsány mimo jiné přírodní poměry obce, historie těžby pyritu, zpracování v první chemičce v RU monarchii, vliv těžby a zpracování suroviny na současné životní prostředí
Abstract (in english)
   The beginning of mining and processing of pyrite in village of Lukavice. Unique industrial complex. Ecological impacts of the former industrial activity in Lukavice. Cadastre of Lukavice as part of significant lanscape units
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014