Record details

Title
    Poškození horninového prostředí na území hlavního města - soupis podzemních objektů
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Přehled ekogeologických výzkumných prací v roce 1992
Pages
    s. 43-44
Notes
    Projekt: IA31301, GA AV ČR
Keyword
    Hlavního
    Horninového
    Města
    Objektů
    Podzemních
    Poškození
    Prostředí
    Soupis
    území
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012