Record details

Title
    Požadavky na těžební stavební suroviny z hlediska radonového programu
Statement of responsibility
    Jiří Zatočil
Other titles
    Requirements for extracted construction raw materials from the viewpoint of radon programme. Symposium Mining town Příbram in science and technology 1994, Section P: Conditions for exploitation of non-metallic mineral deposits
Author
    Zatočil, Jiří
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
Pages
    s. 1-4
Subject group
    geomedicína
    normy
    organizace
    pozemní a průmyslové stavby
    radioaktivita
    Rn (radon - 86)
    stavby pozemní a průmyslové
    suroviny stavebního průmyslu
    životní prostředí
Subject category
    riziko radonové
Geographical name
    Česká republika
Keyword
    Hlediska
    Požadavky
    Programu
    Radonového
    Stavební
    Suroviny
    Těžební
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012