Record details

Title
    Podíl Státní geologické služby ČGÚ na stabilizaci sesuvů iniciovaných extrémními srážkami v červenci 1997
Statement of responsibility
    Zdeněk Hroch, Zdeněk Lochmann, Olga Moravcová
Other titles
    Activity of the Czech Geological Survey in stabilisation of landslides caused by heavy rainfall of July, 1997
Author
    Hroch, Zdeněk
    Lochmann, Zdeněk
    Moravcová, Olga, 1968-
Language
    česky
Source title - monograph
    Přehled výsledků geologických prací na ochranu horninového prostředí v roce 1997
Pages
    s. 26-29
Notes
    1 obr., 2 fot.
    Anglické resumé
Subject group
    geologická služba
    klasifikace
    management
    politika
    povodeň
    riziko sesuvné
    sesuv
    stabilizace
    zpráva o činnosti
Geographical name
    ČR
Keyword
    1997
    červenci
    ČGÚ
    Extrémními
    Geologické
    Iniciovaných
    Podíl
    Sesuvů
    Služby
    Srážkami
    Stabilizaci
    Státní
Abstract (in english)
   Landslides caused by extremely heavy rainfall during the catastrophic flood of July 1997, damaged buildings and infrastructure in 23 districts of Moravian and East Bohemian regions. The Czech Geological Survey /CGS/ began to map landslide hazard and helped local authorities immediately. The regional geologists of CGS recognised and described 531 landslides. The CGS specialists in engineering geology have guaranteed the useful investigation and stabilisation of the most important 131 landslides. These works have been financially supported by the Government
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012