Record details

Title
    Podčeleď Thysanopeltinae v českém spodním paleozoiku (Styginidae, Trilobita)
Statement of responsibility
    Milan Šnajdr
Other titles
    The Subfamily Thysanopeltinae in the Bohemian Lower Palaeozoic (Styginidae, Trilobita)
Author
    Šnajdr, Milan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Časopis Národního muzea v Praze. Řada přírodovědná
Vol./nr.
    Roč. 156, č. 1-4
Pages
    s. 92-96
Year
    1987
Notes
    2 pl. + 2
    Zkr. název ser.: Čas. Nár. Muz. (Praha), Ř. přírodověd.
Subject group
    Barrandien
    devon-spodní
    devon-střední
    nálezy
    popis organismu
    Styginidae
    taxonomie
    Trilobita
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    českém
    Paleozoiku
    Podčeleď
    Spodním
    Styginidae
    Thysanopeltinae
    Trilobita
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    5. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012