Record details

Title
    Podmínky využívání stávajících těžebních sond na vytěžených ložiscích ropy a plynu pro vtláčení tekutých odpadů
Statement of responsibility
    Petr Bujok, Dalibor Kalus
Other titles
    The main condition using present production wells on extracted oil/gas structures for liquid waste injection
Author
    Bujok, Petr
    Kalus, Dalibor
Language
    česky
Source title - monograph
    Mezinárodní vědecká konference pořádaná k 50. výročí přemístění VŠB-TU do Ostravy: sborník abstraktů: Sekce 3 - Geologie
Pages
    s. 4
Notes
    Anglické resumé
Subject group
    hydrogeologická struktura
    odpad tekutý
    sonda vrtaná
    struktury ropo-plynonosné
    zásobník podzemní
    životní prostředí
Keyword
    Ložiscích
    Odpadů
    Plynu
    Podmínky
    Ropy
    Sond
    Stávajících
    Tekutých
    Těžebních
    Vtláčení
    Vytěžených
    Využívání
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    26. 6. 2007
Import date
    8. 8. 2012