Record details

Title
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
Author
    Dobeš, P.
    Franců, J.
    Horák, J.
    Rozkošný, I.
    Suchý, Václav
    Sýkorová, I.
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 89-91
Year
    1995
Keyword
    Autigenního
    Barrandienských
    Berouna
    Kosov
    Křemene
    Lomu
    Pilotní
    Podmínky
    Puklinového
    Studie
    Vápencích
    Vzniku
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012