Record details

Title
    Podmínky vzniku autigenního puklinového křemene v barrandienských vápencích: pilotní studie z lomu Kosov u Berouna
Author
    Dobeš, P.
    Franců, J.
    Rozkošný, I.
    Suchý, V.
    Sýkorová, Ivana
Language
    anglicky
    česky
Publication type
    část monografie (kapitola)
Source title - monograph
    Zprávy o geologických výzkumech za rok 1994
Pages
    s. 89-91
Keyword
    Autigenního
    Barrandienských
    Berouna
    Kosov
    Křemene
    Lomu
    Pilotní
    Podmínky
    Puklinového
    Studie
    Vápencích
    Vzniku
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012