Record details

Title
    Podmínky vzniku hydrotermální kalcit-křemen-sulfidické mineralizace u Hranic
Other titles
    Formation conditions of the calcite-quartz-sulphidic hydrothermal mineralization near Hranice
Author
    Dolníček, Zdeněk
    Slobodník, Marek
    Zimák, Jiří
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geol. Výzk. Mor. Slez. v r. 2001
Vol./nr.
    Roč. 9
Pages
    3
Year
    2002
Thesaurus term
    basinal brines
    calcite veins
    devonian limestones
    fluid inclusions
    stable isotopes
Keyword
    Hranic
    Hydrotermální
    Kalcit-křemen-sulfidické
    Mineralizace
    Podmínky
    Vzniku
Abstract (in czech)
   Početné kalcitové žíly s křemenem a sulfidy proráží devonské vápence u Hranic. Jsou považovány za postvariskou mineralizaci. Vznikaly z nizkoteplotních (50-100C) fluid, které jsou odvozeny od pánevních solanek (typu H2O-NaCl-CaCl2).
Abstract (in english)
   There are numerous calcite veins with quartz and little sulphides that cut through the Devonian limestones near Hranice. They are assumed to be a post-Variscan mineralization stage. Low temperature fluids (50 to 100C), from which hydrothermal minerals precipitated, can be best interpreted as mainly basinal brines (type H2O-NaCl-CaCl2).
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012