Record details

Title
    Podmínky vzniku hydrotermální mineralizace z vrtu Janovice-9
Other titles
    Conditions of origin of the hydrothermal mineralization in the Janovice-9 borehole
Author
    Dolníček, Zdeněk
    Fojt, Bohuslav
    Slobodník, Marek
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Geol. výzk. Mor. Slez. v r.2000
Vol./nr.
    Roč. 8, č. 1
Pages
    3
Year
    2001
Thesaurus term
    Culm
    fluid inclusions
    stable isotopes
    sulphide mineralization
Keyword
    Hydrotermální
    Janovice-9
    Mineralizace
    Podmínky
    Vrtu
    Vzniku
Abstract (in czech)
   Studované minerály z vrtu Ja-9 (jv. od Frýdku-Místku) vykazují teploty homogenizace fluidních inkluzí v rozsahu 31-157 C. Fluida typu Ca-Na-Cl měla vyšší salinity a společně s údaji o stabilních izotopech naznačují, že se vyvíjela z mořské vody.
Abstract (in english)
   Formation conditions of the base metal sulphide mineralization found in Ja-9 borehole (10 km SE from Frýdek-Místek, NE Moravia) have been investigated. Homogenization temperatures of the fluid inclusions in sphalerite, quartz and calcite range between 31 and 157 C. Minerals precipitated from Ca-Na-Cl fluid with higher salinities between 9 and 19 wt. % NaCl equiv. Isotopic composition indicates marine origin of the mineralizing solutions. Combined fluid inclusion and sulphur isotope thermometry allow to estimate pressure condition as high as 30 MPa. This value corresponds with a present-day position of the studied sample in depth 1085 m.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012