Record details

Title
    Podobnost v hornické geotechnice
Statement of responsibility
    Jaroslav Vacek
Author
    Vacek, Jaroslav
Language
    slovensky
Source title - serial
    Rudy
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 7
Pages
    s. 189-199
Year
    1990
Subject group
    geologie ložisek rud
    model matematický
    stabilní výpočty
    vlastnosti mechanické
Keyword
    Geotechnice
    Hornické
    Podobnost
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012