Record details

Title
    Podolské souvrství - jedna z přechodných facií moravskoslezského paleozoika
Author
    Gilíková, Helena
    Otava, Jiří
Publication type
    abstrakt
Source title - monograph
    Moravskoslezské paleozoikum 2011, sborník abstaktů
Pages
    2
Keyword
    Facií
    Jedna
    Moravskoslezského
    Paleozoika
    Podolské
    Přechodných
    Souvrství
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014