Record details

Title
    Podrečany, naleziště nejkrásnějších krystalů aragonitu
Statement of responsibility
    Martin Bohatý
Author
    Bohatý, Martin
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 11, č. 4
Pages
    s. 270-272
Year
    2003
Notes
    3 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    553
    622.3
Conspectus category
    549
    553
    622
Subject group
    aragonit
    hornictví
    limonit
    ložisko magnezitu
    rudy Fe
    sběratelství
    textura kavernózní
    Západní Karpaty
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Aragonitu
    Krystalů
    Naleziště
    Nejkrásnějších
    Podrečany
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012