Record details

Title
    Podrobná geomorfologická mapa Zborovské vrchoviny
Statement of responsibility
    Lubomír Dvořák
Other titles
    The Detail Geomorphological Map of the Zborovská vrchovina Hill Country, North-western Moravia
Author
    Dvořák, Lubomír
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Československé geografické společnosti
Vol./nr.
    Roč. 97, č. 1
Pages
    s. 15-25
Year
    1992
Notes
    5 obr.,18 bibl.
    Anglické resumé
    Zkr. název ser.: Sbor. Čs. geogr. Společ.
Subject group
    geomorfologie regionální
    mapa geomorfologická
    zábřežské krystalinikum
    západosudetská oblast
Geographical name
    ČSFR-Morava
    Zábřežská vrchovina
Keyword
    Geomorfologická
    Mapa
    Podrobná
    Vrchoviny
    Zborovské
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 11. 2006
Import date
    8. 8. 2012