Record details

Title
    Podzemí u Vřídla
Statement of responsibility
    Tomáš Vylita, Břetislav Vylita
Author
    Vylita, Břetislav, 1932-
    Vylita, Tomáš
Language
    česky
Source title - serial
    Minerál
Vol./nr.
    Roč. 14, č. 1
Pages
    s. 58-61
Year
    2006
Notes
    1 fot.
    il.
    Zkr. název ser.: Minerál
Classfication no.
    549
    556
    930
Conspectus category
    549
    556
    930
Subject group
    aragonit
    balneologie
    exkurze
    granit
    historie
    hydrogeologie regionální
    jímání
    krušnohorský pluton
    lokalita mineralogická
    mineralogie topografická
    pramen termální
    sběratelství
    sedimentace chemická
    sedimenty karbonátové
    textura pizolitická
    voda minerální
    voda termální
Geographical name
    Čechy (Česko)
    Karlovy Vary-Vřídlo
Keyword
    Podzemí
    Vřídla
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    16. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012