Record details

Title
    Podzemné vody Slovenského krasu a možnosti ich využitia
Statement of responsibility
    Juraj Orvan
Other titles
    Groundwaters of Slovakian karat and possibilities of their use
Author
    Orvan, Juraj
Language
    slovensky
Source title - serial
    Mineralia Slovaca
Vol./nr.
    Roč. 23, č. 1
Pages
    s. 51-60
Year
    1991
Notes
    4 obr., 2 tab.
    Zkr. název ser.: Miner. slov.
Subject group
    hydrochemie
    hydrogeologická struktura
    ochrana podzemní vody
    pozorování režimní
    prameny podzemní vody
    Slovenský kras
    vodní hospodářství
Geographical name
    ČSFR-Slovensko
Keyword
    Krasu
    Možnosti
    Podzemné
    Slovenského
    Vody
    Využitia
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012