Record details

Title
    Podzemní drenážní kanál v Křešicích u Litoměřic
Author
    Cílek, Václav
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Speleo
Vol./nr.
    Roč. 39, -
Pages
    s. 20-21
Year
    2004
Notes
    Překlad názvu: Underground drainage channel in Křešice in Northern Bohemia
    Rozsah: 2 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3013912
Subject category
    drainage channel
    floods
    Křešice
Keyword
    Drenážní
    Kanál
    Křešicích
    Litoměřic
    Podzemní
Abstract (in czech)
   Práce se zabývá možnostmi protipovodňové ochrany severočeské obce Křešice s využitím podzemního drenážního kanálu vybudovaného v první polovině 20. století.
Abstract (in english)
   The paper deals with a unique 3 km long underground sew that functions as a drainage channel of local creek and its role during high floods of Labe river.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012