Record details

Title
    Podzemní těsnicí stěny, jejich využití pro ochranu lomů před mělkými podzemními vodami v SHR a první zkušenosti
Statement of responsibility
    Karel Haas, Stanislav Hurník, Pavel Trýzna
Other titles
    Underground packing walls, their use for the protection of quarries from shallow groundwaters in the Nort Bohemian brown-coal district and the first experience
Author
    Haas, Karel
    Hurník, Stanislav, 1933-2005
    Trýzna, Pavel
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí
Vol./nr.
    Roč. 38, č. 10
Pages
    s. 413-421
Year
    1990
Notes
    7 fot., 1 sch., 1 diag.
Subject group
    hydrogeologie ložisek nerostných surovin
    ložiska pevných paliv
    ochrana lomů
    odvodňování
    severočeská pánev
    stěny těsnicí
    těžba povrchová
    uhlí hnědé
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Velkolom Čs. armády
Keyword
    Lomů
    Mělkými
    Ochranu
    Podzemní
    Podzemními
    První
    SHR
    Stěny
    Těsnicí
    Vodami
    Využití
    Zkušenosti
Abstract (in czech)
   Z dosavadního studia problematiky mělkých podzemních vod, postupujících z jižního svyhu Krušných hor do přilehlé části pánve vyplývá, že jejich proudění na hranu lomu nelze zcela zabránit. Podstatné množství vody se však dá zachytit těsnicími prvky, situovanými v údolích před jejich vyústěním do pánevní kotliny. Zbývající vodu lze zachytit drény na skrývkovývh, popř. odlehčovacích řezech. Obvodové drény nad hranou lomu lze budovat jen v případech, kdy to umožňuje konfigurace terénu a mocnost kvartéru. Dosavadní zkušenosti potvrzují účelnost výstavby těsnicích stěn na zachycování mělké podzemní vody. Každé takové vodohospodářské dílo je třeba prověřovat komunikačními zkouškami
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012