Record details

Title
    Podzemní vody hydrogeologického masivu: jejich význam ve vodním hospodářství a v dalších aplikovaných oborech
Statement of responsibility
    Jiří Krásný
Other titles
    Groundwaters in hard rocks: their importance in water management and in other applied branches
Author
    Krásný, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Vodní hospodářství
Vol./nr.
    Roč. 58, č. 7
Pages
    s. 232, 235-240
Year
    2008
Notes
    3 obr., 2 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: Vod. Hospod.
Classfication no.
    556
Conspectus category
    556
Subject group
    Český masiv
    fundament
    hydrogeologie
    krystalinikum
    kvalita vody
    mezinárodní spolupráce
    propustnost
    proudění
    puklinatost
    voda podzemní
    vodní zdroj
    výzkum
    zásoba vody
Geographical name
    Česko
    Evropa
Keyword
    Aplikovaných
    Dalších
    Hospodářství
    Hydrogeologického
    Masivu
    Oborech
    Podzemní
    Vodním
    Vody
    Význam
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    25. 9. 2009
Import date
    8. 8. 2012