Record details

Title
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v širším okolí Leonu (Nikaragua)
Other titles
    Buried and fossil soils in the vicinity of Leon (Nicaragua)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1999
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2000
Thesaurus term
    Quaternary, Palaeopedology, Soils micromorphology
Keyword
    Fosilní
    Leonu
    Nikaragua
    Okolí
    Pohřbené
    Půdní
    Půdy
    Sedimenty
    širším
Abstract (in czech)
   Pohřbené a fosilní půdy jsou popsány z okolí vulkánu Casita, San Cristobal a El Chongo - v pyroklastických souvrstvích. Určeny jsou iniciální půdy, rankery, braunlehmy a rotlehmy. U pobřeží Pacifiku jsou vyvinuta půdy na mangrovech.
Abstract (in english)
   Buried and fossil soils in the vicinity of Leon (Nicaragua)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014