Record details

Title
    Pohřbené a fosilní půdy a půdní sedimenty v okolí Leónu, Telicy, Malpaisillo a La Paz Centro (Nikaragua)
Other titles
    Buried and fossil soils in the vicinity of León, Telica, Malpaisillo and La Paz Centro (Nicaragua)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 2000
Vol./nr.
    Č. podzim
Pages
    2
Year
    2001
Thesaurus term
    Quaternary, Palaeopedology, Soil micromorphology
Keyword
    Centro
    Fosilní
    Leónu
    Malpaisillo
    Nikaragua
    Okolí
    Paz
    Pohřbené
    Půdní
    Půdy
    Sedimenty
    Telicy
Abstract (in czech)
   Fosilní a subfosilní půdy vyznačující přerušení vulkanické aktivity v okolí Leónu, Malpaisillo, La Paz Centro a na svazích vulkánu Telica uvnitř pyroklastických sérií.
Abstract (in english)
   Buried and fossil soils in the vicinity of León, Telica, Malpaisillo and La Paz Centro (Nicaragua)
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014