Record details

Title
    Pohřbené půdy v navátých píscích jihovýchodně od Vacenovic (okres Hodonín) (34-22 Hodonín)
Statement of responsibility
    Pavel Havlíček, Libuše Smolíková, Michal Vachek
Other titles
    Buried soils in aeolian sands SE of Vacenovice (district Hodonín)
Author
    Havlíček, Pavel
    Smolíková, Libuše
    Vachek, Michal
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1997
Pages
    s. 68-69
Year
    1998
Notes
    1 obr., 2 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1997.
Subject group
    duny
    kvartér
    kvartér moravských úvalů
    mikromorfologie
    pedogeneze
    písek
    půda fosilní
    sedimentace eolická
    subrecent
Geographical name
    ČR-Morava
    Vacenovice (Hodonín)
Keyword
    34-22
    Hodonín
    Jihovýchodně
    Navátých
    Okres
    Píscích
    Pohřbené
    Půdy
    Vacenovic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012