Record details

Title
    Pohřeb kultury s moravskou malovanou keramikou z polohy "Dolní újezd" na katastru Dluhonic (okr. Přerov). Předběžná zpráva
Other titles
    A Moravian Painted Ware Burial from "Dolní újezd" Dluhonice cadastre (Přerov district). A preliminary report
Author
    Dočkalová, Marta
    Dreslerová, Gabriela
    Gregerová, Miroslava
    Hložek, Martin
    Krupa, Petr
    Kuča, Martin
    Schenk, Zdeněk
    Trojek, Tomáš
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Ročenka 2006.
Pages
    19
Notes
    Akce: 2007 ; Olomouc
Thesaurus term
    analysis
    Burial
    MPW Culture
Keyword
    Dluhonic
    Dolní
    Katastru
    Keramikou
    Kultury
    Malovanou
    Moravskou
    Okr
    Pohřeb
    Polohy
    Předběžná
    Přerov
    újezd
    Zpráva
Abstract (in czech)
   Tématem příspěvku je primární rozbor unikátního pohřbu ženy kultury s MMK z Dluhonic (okr. Přerov). U skeletu ženy byla objevena drobná měděná ozdoba. U kostry se nacházela následující výbava: 3 nádoby, silicitové úštěpy, závěsky z jeleních zubů a masitou stravu dokládají kosti kance. Materiál z hrobu byl podroben řadě analytických metod. Na lebce zemřelé je dokumentováno zhojení úderu tupým předmětem.
Abstract (in english)
   This article should be considered as preliminary information on the unique find of a MPW Culture burial in Dluhonice (Přerov district). Ritual female burial contained a unique gift (a copper clip) and other gifts.
Contributor
    MU Brno, Přírodovědecká fakulta
Contributor code
    MU, PřF
Source format
    R
Import date
    8. 8. 2012