Record details

Title
    Pojem epigenetických voštin - příspěvek k poznání vzniku a vývoje pískovcového mikroreliéfu (výchozy svrchnokřídových pískovců v severních a východních Čechách)
Author
    Mikuláš, Radek
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech
Vol./nr.
    Roč. 2008, -
Pages
    s. 25-26
Year
    2009
Notes
    Projekt: IAA300130806, GA AV ČR
    Překlad názvu: The concept of epigenetic honeycomb pits - a contribution to the knowledge of microrelief-modelling processes on sandstone surfaces (sandstone outcrops of the Bohemian Cretaceous Basin, northern and eastern Bohemia, Czech Republic)
    Rozsah: 2 s. : WWW
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30130516
Subject category
    case hardening
    honeycomb weathering
    salt erosion
    sandstones
Keyword
    Čechách
    Epigenetických
    Mikroreliéfu
    Pískovcového
    Pískovců
    Pojem
    Poznání
    Příspěvek
    Severních
    Svrchnokřídových
    Voštin
    Východních
    Výchozy
    Vývoje
    Vzniku
Abstract (in czech)
   Jako epigenetické voštiny je navrženo označovat následující typ mikoreliéfu na pískovcových stěnách: důlky a systémy důlkovaných povrchů, jejichž vývoj započal vytvořením prohlubně/prohlubní mechanickou cestou. Samotný následný vývoj voštin a voštinových stěn je řízen porokrasovými pochody.
Abstract (in english)
   The term of epigenetic honeycombs is introduced herein for pits and pitted surfaces, whose origin started with the creation of pits in a mechanic or a biogenic way. Further development of the initial pits takes a part only at specific intervals of size, mutual distance and shape; obviously, time interval has also to be taken into account.
Contributor
    AV ČR Brno, Geologický ústav
Contributor code
    AV ČR, GLÚ
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012