Record details

Title
    Pokračování paleopedologického výzkumu na listu Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) a Krems (ÖK 38), Dolní Rakousko
Statement of responsibility
    Libuše Smolíková
Other titles
    Continuation of palaeopedological investigation of the map sheet Horn (ÖK 21), Hollabrunn (ÖK 22) and Krems (ÖK 38), Lower Austria
Author
    Smolíková, Libuše
Language
    česky
Source title - serial
    Zprávy o geologických výzkumech v roce 1996
Pages
    s. 192-193
Year
    1997
Notes
    1 bibl.
    Zkr. název ser.: Zpr. geol. Výzk. v Roce 1996.
Subject group
    mikromorfologie
    pedogeneze
    pleistocén
    půda fosilní
Geographical name
    Rakousko-Niederösterreich
Keyword
    21
    22
    38
    Dolní
    Hollabrunn
    Horn
    Krems
    Listu
    ÖK
    Paleopedologického
    Pokračování
    Rakousko
    Výzkumu
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012