Record details

Title
    Pokročilá analýza lesních polomů pomocí GIS
Author
    Klimánek, M.
    Kolejka, Jaromír
    Mikita, T.
Conference
    Sympozium GIS Ostrava 2009 (16. : 25.01.2009-28.01.2009 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Sympozium GIS Ostrava 2009
Pages
    S. 1-8
Notes
    Autoři celkem: 3
    Projekt: MSM0021622418, GA Mšk, CZ
    Překlad názvu: Advanced analysis of windthrows using GIS
    Rozsah: 8 s. : CD-ROM
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30860518
Subject category
    analysis
    GIS
    windthrow
Keyword
    Analýza
    GIS
    Lesních
    Pokročilá
    Polomů
    Pomocí
Abstract (in czech)
   Škody na lesích působené polomy jsou typické pro Šumavu po celé historické období. Rostoucí množství vichřic působí škody nejen na lesích, ale také místním hospodářství a ohrožuje rekreaci. Geografická analýza za použití technologie GIS poukázala na faktory, které ovlivňují loklaizaci polomů a výši škody.
Abstract (in english)
   Forest damages caused by storm winds are very common event in Šumava Mts. since written history. Growing number of hurricanes here is followed by large wind fall and endangered local economy, nature protection, human life and recreation. Geographical analysis using GIS was applied to identify main factors influencing the location and level of damages.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012