Record details

Title
    Pokryvné útvary a půdy
Statement of responsibility
    Vojen Ložek a Václav Cílek
Author
    Cílek, Václav, 1955-
    Ložek, Vojen, 1925-
Language
    česky
Source title - monograph
    Střední Brdy
Pages
    s. 70-74
Notes
    1 obr., 6 fot.
    Anglické resumé na s. 368-369
    Bibliografie na s. 338-354
    il.
Classfication no.
    551.4
Conspectus category
    55
Subject group
    acidifikace
    balvan
    Barrandien
    cambisol
    kambrium
    koluvium
    kvartér
    kvartér Českého masivu
    lesní hospodářství
    ordovik
    pohoří
    proterozoikum
    půda glejová
    půda pseudoglejová
    půdy
    ranker
    rašeliniště
    sedimentace eolická
    sedimentace fluviální
    vegetace
    záplavová niva
Geographical name
    Brdy
    Čechy (Česko)
Keyword
    Pokryvné
    Půdy
    útvary
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 1. 2008
Import date
    8. 8. 2012