Record details

Title
    Pokus o řešení tektoniky středočeského permokarbonu pomocí reflexně-seismické geofyzikální metody
Statement of responsibility
    Milada Škárová
Other titles
    An interpretation of Permian-Carboniferous tectonics in Central Bohemia using reflex-seismic method
Author
    Škárová, Milada
Language
    česky
Source title - monograph
    1. celostátní konference Uhlonosné formace Československa
Pages
    s. 53
Subject group
    interpretace
    měření seizmické
    paleozoikum-svrchní
    seizmika reflexní
    středočeské svrchní paleozoikum
    zlom
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Geofyzikální
    Metody
    Permokarbonu
    Pokus
    Pomocí
    Reflexně-seismické
    řešení
    Středočeského
    Tektoniky
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012