Record details

Title
    Pokus o obnovu těžby drahých kamenů v Krušných horách
Statement of responsibility
    Waldemar Stýblo, Petr Bohdálek
Other titles
    An attempt for extraction renewal of precious stones in Krušné hory Mts. Symposium Mining town Příbram in science and technology 1994, Section P: Conditions for exploitation of non-metallic mineral deposits
Author
    Bohdálek, Petr
    Stýblo, Waldemar
Language
    česky
Source title - monograph
    Hornická Příbram ve vědě a technice 1994, Sekce P: Podmínky využívání ložisek nerudních surovin
Pages
    s. 1-10
Subject group
    báňská historie
    drahokamy
    krušnohorské krystalinikum
    křemen
    těžba surovin
Geographical name
    Ahníkov
    Ciboušov
    Černý potok
    ČR-Čechy
    Horní Halže
    Měděnec
    Mýtinka
    Přísečnice
Keyword
    Drahých
    Horách
    Kamenů
    Krušných
    Obnovu
    Pokus
    Těžby
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    18. 5. 2007
Import date
    8. 8. 2012