Record details

Title
    Pokus o paleohydrogeologii severní Moravy
Statement of responsibility
    Vlastimil Myslil
Author
    Myslil, Vlastimil, 1924-
Language
    česky
Source title - monograph
    Sborník přednášek II. hydrogeologické konference
Pages
    s. 121-125
Classfication no.
    551.8
    556
Conspectus category
    55
    556
Subject group
    geneze
    geologie regionální
    hydrochemie
    hydrogeologie
    mesozoikum
    paleogeografie
    terciér
    transgrese
    voda podzemní
    vrásnění alpinské
    zalednění
Geographical name
    Hornomoravský úval (Česko)
    Hrubý Jeseník, pohoří (Česko)
    Morava (Česko)
    Nízký Jeseník (Česko)
    Oderské vrchy (Česko)
Keyword
    Moravy
    Paleohydrogeologii
    Pokus
    Severní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    10. 6. 2010
Import date
    8. 8. 2012