Record details

Title
    Pole napětí na profilu KP III Zakopane - Salgótarján
Statement of responsibility
    Jiří Trešl, Vincenc Vyskočil, Miloš Hübner
Other titles
    Stress field along profile KP III Zakopane - Salgótarján. Contemporary problems in gravimetry
Author
    Hübner, Miloš
    Trešl, Jiří
    Vyskočil, Vincenc
Language
    česky
Source title - monograph
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
Pages
    s. 208-213
Notes
    3 obr., 5 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    kůra zemská
    model dvojrozměrný
    napětí
    pole gravitační
    topografie
Geographical name
    Maďarsko
    Polsko
    Slovensko
Keyword
    III
    KP
    Napětí
    Pole
    Profilu
    Salgótarján
    Zakopane
Abstract (in english)
   The methods are described and results presented of computing the two-dimensional stress field along the international profile KP III Zakopane-Salgótarján. The present inhomogeneities, were considered to be the sources of the stress. For the floating elastic plate model, the horizontal stress is shown to be the most important component
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 4. 2008
Import date
    8. 8. 2012