Record details

Title
    Pollutant concentration in fog water in relation to the air flow direction at 850 hPa level
Other titles
    Fišák J., Řezáčová D., Fottová D. and Potužníková K.: Koncentrace polutantů mlžné vodě ve vztahu ke směru proudění vzduchu v 850 hPa.
Author
    Fottová, Daniela
Language
    česky
Publication type
    článek ve sborníku
Source title - monograph
    Sborník konference České aerosolové společnosti 24.11.2004
Thesaurus term
    pollutant concentration, fog water, enrichment factor
Keyword
    850
    Air
    Concentration
    Direction
    Flow
    Fog
    HPa
    Level
    Pollutant
    Relation
    Water
Abstract (in czech)
   Negativní dopad koncentrací polutantů na přírodní prostředí a následně na zdraví populace byl prokázán mnoha studiemi. V současnosti se výzkum zaměřil na koncentrace polutantů v mlžné vodě z několika pohledů. V příspěvku jsou shrnuty výsledky seskupování mlžných vod podle faktoru nabohacení a stanoveno propojení seskupení a vzdušného proudění při hladině 850 hPa.
Abstract (in english)
   Fišák J., Řezáčová D., Fottová D. and Potužníková K.: Koncentrace polutantů mlžné vodě ve vztahu ke směru proudění vzduchu v 850 hPa.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014