Record details

Title
    Pollution of Soils and Groundwaters from Nonpoint Sources as seen from the Recent Large Scale Studies of the Czech Elbe River Watershed
Statement of responsibility
    Jaromír Damaška, V. Chour, I. Nesměrák
Other titles
    Groundwater Quality: remediation and Protection - Poster Papers - Volume 2 (Variant.)
Author
    Chour, Vladimír
    Damaška, Jaromír
    Nesměrák, Ivan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta Universitatis Carolinae. Geologica
Vol./nr.
    Vol. 39, no. 2
Pages
    p. 321-328
Year
    1995
Notes
    4 obr., 2 tab., 1 s.bibl.
    Zkr. název ser.: Acta Univ. Carol., Geol.
Subject group
    čistota vod
    eroze
    hydrologie povrchových vod
    půdy
    voda podzemní
    zemědělství
    znečištění
    životní prostředí
Subject category
    zdroje znečištění
Geographical name
    ČR-Čechy
Keyword
    Czech
    Elbe
    Groundwaters
    Large
    Nonpoint
    Pollution
    Recent
    River
    Scale
    Seen
    Soils
    Sources
    Studies
    Watershed
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012