Record details

Title
    Polymetalické prvky v produktívnych zónach Malých Karpát a genéza ložísk
Statement of responsibility
    Bohuslav Cambel
Other titles
    Polymetalic elements in the ore-bearing zones of the Malé Karpaty Mts. and the genesis of deposits
Author
    Cambel, Bohuslav, 1919-2006
Language
    slovensky
Source title - monograph
    Korelace proterozoických a paleozoických stratiformních ložisek VI
Pages
    s. 168-210
Notes
    16 obr., 5 tab.
    Anglické resumé
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
Classfication no.
    553.2
Conspectus category
    553
Keyword
    Genéza
    Karpát
    Ložísk
    Malých
    Polymetalické
    Produktívnych
    Prvky
    Zónach
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    6. 3. 2014
Import date
    20. 5. 2014