Record details

Title
    Polymetalické stratiformní zrudnění mezi Kraslicemi a Mlýnskou
Statement of responsibility
    H. Lienert
Other titles
    Polymetallic Stratiform Mineralization betweeen Kraslice and Mlýnská
Author
    Lienert, H.
Language
    česky
Source title - serial
    Výběr Prací (Geoindustria)
Vol./nr.
    Roč. 16
Pages
    s. 5-17
Year
    1988
Notes
    3 obr.,13 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    fylit
    geochemické indície
    indicie geochemické
    kambrium
    krušnohorské krystalinikum
    ložisko stratiformní
    ordovik
    rudy barevných kovů
    rudy Cu
Subject category
    kraslické fylity
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Kraslice
    Mlýnská
    Sněžná
    Tisová
Keyword
    Kraslicemi
    Mlýnskou
    Polymetalické
    Stratiformní
    Zrudnění
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    31. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012