Record details

Title
    Polymetalické zrudnění v mirovickém metamorfovaném ostrově
Statement of responsibility
    Jiří Litochleb
Other titles
    Polymetallic mineralization in the Mirovice metamorphosed island
Author
    Litochleb, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník Jihočeského muzea v Českých Budějovicích. Přírodní vědy
Vol./nr.
    Roč. 29, č. 3
Pages
    s. 103-108
Year
    1989
Notes
    Zkr. název ser.: Sbor. Jihočes. Muz. (Č. Budějovice), přír. Vědy
Subject group
    boulangerit
    diagram (práškový, Laueho)
    jamesonit
    ložisko stratiformní
    mikrosonda elektronová
    mineragrafie
    minerály
    sfalerit
    středočeská ostrovní zóna
    sulfidy a sulfosoli
Geographical name
    ČSFR-Čechy
    Mirovice
Keyword
    Metamorfovaném
    Mirovickém
    Ostrově
    Polymetalické
    Zrudnění
Abstract (in czech)
   Článek obsahuje výsledky mineralogické revize starého nálezu polymetalického zrudnění z 80-tých let minulého století u Mirovic. Mineralizace je vázána na čočkovité polohy krystalického vápence a je pravděpodobně proterozoická. Mikroskopicky a rentgenograficky byl identifikován pyrit, sfalerit, boulangerit a jamesonit. Je uvedeno chemické složení boulangeritu. Dříve uváděný galenit nebyl zjištěn.
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    7. 12. 2008
Import date
    8. 8. 2012