Record details

Title
    Polymetamorphic evolution of pelitic schists and evidence for Permian low-pressure metamorphism in the Vepor Unit, West Carpathians
Statement of responsibility
    P. Jeřábek, M. Janák, S.W. Faryad, F. Finger and P. Konečný
Author
    Faryad, Shah Wali
    Finger, Friedrich
    Janák, Marián
    Jeřábek, Petr
    Konečný, Patrik
Language
    anglicky
Source title - serial
    Journal of metamorphic geology
Vol./nr.
    Vol. 26, no. 4
Pages
    p. 465-485
Year
    2008
Notes
    6 obr., 4 fot., 4 tab., appendix
    il.
    Obsahuje bibliografické odkazy
    Zkr. název ser.: J. metamorph. Geol.
Classfication no.
    550.9
    551.2
Conspectus category
    55
    552
Subject group
    chemismus minerálů
    datování U/Th/Pb
    fázová rovnováha
    fundament
    granáty
    metapelity
    modelování
    monazit
    podmínky P-T
    polymetamorfóza
    vrásnění alpinské
    vrásnění variské
    Západní Karpaty
    zonálnost krystalu
Geographical name
    Slovensko
Keyword
    Carpathians
    Evidence
    Evolution
    Low-pressure
    Metamorphism
    Pelitic
    Permian
    Polymetamorphic
    Schists
    Unit
    Vepor
    West
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    3. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012