Record details

Title
    Polyuretanové injektážní hmoty a jejich použití ke zpevňování horninového masivu v uhelných dolech
Author
    Souček, Kamil
    Šimkovičová, Jarmila
    Šňupárek, Richard
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Uhlí, rudy, geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 50, č. 6
Pages
    s. 4-12
Year
    2002
Notes
    Projekt: GA105/97/0967, GA ČR
    Projekt: IAB3086907, GA AV ČR
    Překlad názvu: Polyurethane grouting materials and their applications for the solidification of rock massif in coal mines
    Rozsah: 9 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3086906
Subject category
    chemical grouts
    mining
    stabilization of rocks
Keyword
    Dolech
    Hmoty
    Horninového
    Injektážní
    Masivu
    Polyuretanové
    Použití
    Uhelných
    Zpevňování
Abstract (in czech)
   V první části příspěvku jsou popisovány výsledky laboratorních testů adheze různých polyuretanových injektážních hmot v závislosti např. na šířce trhliny, vlastnostech inj. media apod. Druhá část příspěvku se zabývá výsledky laboratorních zkoušek uhelných geokompozitů.Poslední část příspěvku informuje o provedeném experimentu in situ.
Abstract (in english)
   In the first part of the contribution the results of laboratory tests of adhesion of different polyurethane grouts dependent on width of discontinuities, and grout properties (including foaming) are described. The middle part of the paper deals with some laboratory test results of grouted coal samples failure. The third fragment of the paper deals with the field experiment of stabilization of rocks surrounding the gate road in the coal mine.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012