Record details

Title
    Pomáhaly houby rostlinám na souš? : Fosilní spory ze středního ordoviku
Statement of responsibility
    Stanislav Mihulka
Author
    Mihulka, Stanislav
Language
    česky
Source title - serial
    Vesmír
Vol./nr.
    Roč. 80, č. 7
Pages
    s. 374-375
Year
    2001
Notes
    5 bibl.
    Zkr. název ser.: Vesmír
Subject group
    flóra
    fylogeneze
    llanvirn
    mykorrhiza
    ordovik
    Plantae
    prostředí terestrické
    spory
    symbióza
Geographical name
    Země
Keyword
    Fosilní
    Houby
    Ordoviku
    Pomáhaly
    Rostlinám
    Souš
    Spory
    Středního
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    28. 3. 2008
Import date
    8. 8. 2012