Record details

Title
    Poradensko-informační centrum o vlivech hornické činnosti na životní prostředí
Statement of responsibility
    Ivo Černý, Jaroslav Klát, Markéta Trybová
Other titles
    Advisory and information centre on the impacts of mining operation on living environment
Author
    Černý, Ivo
    Klát, Jaroslav
    Trybová, Markéta
Language
    česky
Source title - serial
    Uhlí-Rudy-Geologický průzkum
Vol./nr.
    Roč. 1, č. 9
Pages
    s. 346-350
Year
    1994
Notes
    8 bibl.
    Zkr. název ser.: Uhlí-Rudy-Geol. Průzk.
Subject group
    hornoslezská pánev
    informatika
    organizace
    průmysl těžební
    průvodní jevy
    sedání
    seizmologie
    území poddolované
    voda podzemní
    životní prostředí
Subject category
    důlní otřes
    poddolovaná území
Geographical name
    ČR-Morava
    Karviná
    Ostrava
Keyword
    Centrum
    činnosti
    Hornické
    Poradensko-informační
    Prostředí
    Vlivech
    životní
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    8. 7. 2008
Import date
    8. 8. 2012