Record details

Title
    Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
Author
    Kolman, Blahoslav Jan
    Langrová, Anna
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
    Šťastný, Martin
Language
    česky
Publication type
    článek v odborném periodiku
Source title - serial
    Otázky neolitu a eneolitu našich zemí 2000
Vol./nr.
    -
Pages
    s. 248-252
Year
    2001
Notes
    Projekt: IAA3046701, GA AV ČR
    Projekt: IAA3407001, GA AV ČR
    Překlad názvu: Porcellanite - rare raw material polished stone tools
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    porcellanite
Keyword
    Broušených
    Kamenných
    Materiál
    Nástrojů
    Porcelanit
    Vzácný
Abstract (in czech)
   V podrobném mineralogickém studiu jsme určili živce a pyroxeny jako hlavní minerály doprovázené titanitem, kalcitem, zeolity, analcimem a dalšími v porcelanitech na Čeřovce u Jičína a Kunětické hory u Pardubic.
Abstract (in english)
   In detail mineralogical study we determinated feldspar and pyroxenes as major minerals with titanites, calcites, zeolite, analcime and others in porcellanites on Čeřovka near Jičín and Kunětická hora near Pardubice.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012