Record details

Title
    Porcelanit - vzácný materiál broušených kamenných nástrojů
Author
    Kolman, Blahoslav Jan
    Langrová, Anna
    Šrein, Vladimír
    Šreinová, B.
    Šťastný, Martin
Conference
    Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, 2000 (09.10.2000-12.10.2000 : Plzeň, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Otázky neolitu a eneolitu našich zemí, 2000
Pages
    s. 248-252
Notes
    Projekt: IAA3046701, GA AV ČR
    Projekt: IAA3407001, GA AV ČR
    Překlad názvu: Porcelanite - a rare material of polished stone artefacts
    Rozsah: 5 s.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z3046908
Subject category
    Bohemia
    porcelanite
Keyword
    Broušených
    Kamenných
    Materiál
    Nástrojů
    Porcelanit
    Vzácný
Abstract (in czech)
   Kontaktní metamorfóza je způsobena magmatem. Proces zahřátí způsobuje vznik porcelanitu. V mineralogickém složení horniny jsou plagioklasy, pyroxeny jako hlavní složka, titanit, kalcit, zeolity, analcim a další jako vedlejší.
Abstract (in english)
   Contact metamorphism is effected by heat supply at the contacts of rocks with magmatites. This process produces porcelanite, vitrification of sandstones and burning of coal seans, among other things. In detail mineralogical study we determined calcic feldspar and pyroxenes as a major minerals with titanite, calcite, zeolite, analcime and others.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012