Record details

Title
    Porcelanit s relikty mikrofosílií z lemu miocenní bazanitové žíly u Mladějova v Českém ráji
Other titles
    Porcellanite with relics of microfossils lining Miocene basanite dyke at Mladějov, Czech Republic
Author
    Laufek, František
    Rapprich, Vladislav
    Škoda, Radek
    Žáček, Vladimír
Language
    česky
Publication type
    článek v periodiku
Source title - serial
    Bulletin mineralogicko-petrologického oddělení Národního muzea v Praze
Vol./nr.
    Roč. 18, č. 2
Pages
    8
Year
    2010
Thesaurus term
    porcellanite, pyrometamorphism, basanite, clinopyroxene, orthopyroxene, Bohemian Paradise, Czech Republic
Keyword
    Bazanitové
    Českém
    Lemu
    Mikrofosílií
    Miocenní
    Mladějova
    Porcelanit
    Ráji
    Relikty
    žíly
Abstract (in czech)
   Protolitem porcelanitu byl slínovec březenského souvrství, bohatý makro i mikrofosíliemi,zejména foraminiferami, úlomky jehlic hub a ostnů ježovek. Sediment prodělal na kontaktu se žilou miocenního basanitu kontaktní metamorfózu v sanidinitovéfacii. Při termální metamorfóze došlo k transformaci původních fází na minerály sanidinitové facie, přičemž většina sedimentárních struktur i tvary původních mikroorganismů zůstaly zachovány. Hornina skládá ze 22 %křemene, 25 % anortitu, 21 % K-živce, 18 % skla, 5 %klinopyroxenu, 4.6 % pyrhotinu, 3 % ortopyroxenu a 1.5% ilmenitu. Zatímco základní hmota porcelanitu tvořená jemnozrnnou směsí křemene a draselného živce vznikla ze směsi klastického křemene a illitu, z vápnitých schránek a jejich úlomků vznikly symplektity s převahou An a Cpx. Unikátní je zachování tvaru schránek mikrofosílií které svědčí pro přeměnu materiálu in situ, bez větších deformací. Porcelanit vznikl při teplotách 840 - 900 °C při tlaku P <0.2 Kb za redukčních podmínek.
Abstract (in english)
   Porcellanite with relics of microfossils lining Miocene basanite dyke at Mladějov, Czech Republic
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (RIV)
Source format
    R
Import date
    15. 10. 2014