Record details

Title
    Porosimetric identification of sandstones and arkoses used on historical buildings
Statement of responsibility
    Jan Šrámek, Jiří Rathouský, Petr Schneider
Author
    Rathouský, Jiří
    Schneider, Petr
    Šrámek, Jan
Language
    anglicky
Source title - serial
    Acta archaeol.lovaniensia
Vol./nr.
    Roč. 4
Pages
    s. 223-229
Year
    1992
Notes
    1 obr.,7 diagr.,2 pl.,16 bibl.
    dr.J.Šrámek(separát)
Subject group
    Barrandien
    česká křídová pánev
    dekorační kámen
    kámen stavební
    pískovce
    technologické zkoušky
    vlastnosti hornin
    zkoušky technologické
Subject category
    arkóza
Geographical name
    ČSFR-Čechy
Keyword
    Arkoses
    Buildings
    Historical
    Identification
    Porosimetric
    Sandstones
    Used
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    14. 3. 2007
Import date
    8. 8. 2012