Record details

Title
    Porous composites based on siloxane resin for hard tissue replacements
Author
    Balík, Karel
    Černý, Martin
    Hulejová, H.
    Pešáková, V.
    Sochor, M.
    Suchý, Tomáš
Conference
    Human Biomechanics 2006 (13.11.2006-16.11.2006 : Hrotovice, Česká republika)
Language
    anglicky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Human Biomechanics 2006
Pages
    s. 188-189
Notes
    Projekt: GA106/06/1576, GA ČR
    Překlad názvu: Porézní kompozity na bázi siloxanové matrice pro náhrady tvrdé tkáně
    Rozsah: 2 s. : CD ROM
    Sborník má dvojí podobu - tištěnou a elektronickou.
    Výzkumný záměr: CEZ:AV0Z30460519
Subject category
    composite material
    glass fibers
    hard tissue
Keyword
    Based
    Composites
    Hard
    Porous
    Replacements
    Resin
    Siloxane
    Tissue
Abstract (in czech)
   Byl připraven kompozitní materiál na bázi siloxanové pryskyřice a, nejprve, na bázi skelných vláken. Kompozitní vzorky byly připraveny s kontrolovanou otevřenou porozitou, přičemž velikosti pórů se pohybovaly v rozmezí 0,2-0,4, 0,4-0,6 a vyšší než 0,6 mm. Pro další zvýšení osseointegrace byl do těchto vzorků přidán práškový hydroxyapatit (granule 0,005 mm) v množství 10 hm%. Efekt těchto úprav byl studován metodami in vitro a in vivo.
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav struktury minerálů a hornin
Contributor code
    AV ČR, ÚSMH
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012