Record details

Title
    Porovnání metod určení barického koeficientu pro náklonoměry
Statement of responsibility
    Zdeněk Martinů, Lumír Skalský
Other titles
    Comparison of the methods of determining the barometric coefficient for the inclinometers. Contemporary problems in gravimetry
Author
    Martinů, Zdeněk
    Skalský, Lumír
Language
    česky
Source title - monograph
    Problémy současné gravimetrie - Sborník referátů z celostátního semináře konaného ve dnech 3.-7.10 1988 v Liblicích
Pages
    s. 66-69
Notes
    2 tab., 3 bibl.
    Anglické resumé
Subject group
    fyzika Země
    inklinometrie
    metodika
    slapy
    tlak atmosférický
Geographical name
    ČR-Čechy
    Římov (České Budějovice)
    Římov (Most)
Keyword
    Barického
    Koeficientu
    Metod
    Náklonoměry
    Porovnání
    Určení
Abstract (in english)
   The comparison of three methods of computation the airpressure-induced tilt coefficient is given. The best method is the linear regression
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    20. 12. 2007
Import date
    8. 8. 2012