Record details

Title
    Porovnávací měření tepelné vodivosti hornin třemi různými laboratorními metodami
Statement of responsibility
    Milan Krešl, Jiří Tomčík
Other titles
    Comparative measurings of rock temperature conductivities using three different laboratory methods
Author
    Krešl, Milan
    Tomčík, Jiří
Language
    česky
Source title - serial
    Sborník vědeckých prací Vysoké školy báňské v Ostravě. Řada hornicko-geologická
Vol./nr.
    Roč. 37, č. 1
Pages
    s. 159-172
Year
    1991
Notes
    4 obr., 1 tab., 4 bibl.
    res. rus., angl., něm.
    Zkr. název ser.: Sbor. věd. Prací Vys. Šk. báň. (Ostrava), Ř.horn.-geol.
Subject group
    fyzikální vlastnosti hornin
    měření
    tepelné charakteristiky hornin
    vlastnosti fyzikální
Subject category
    metody laboratorní
Keyword
    Hornin
    Laboratorními
    Měření
    Metodami
    Porovnávací
    Různými
    Tepelné
    Třemi
    Vodivosti
Contributor
    Česká geologická služba
Contributor code
    ČGS (UNM)
Source format
    U
Entered date
    29. 2. 2008
Import date
    8. 8. 2012