Record details

Title
    Porušování horninového masivu - přehled hlavních faktorů a jejich působení
Author
    Konečný, Petr
Conference
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice (20.04.1995 : Ostrava, Česká republika)
Language
    česky
Publication type
    konferenční příspěvek (zahraniční konference)
Source title - monograph
    Nové poznatky v seismologii a inženýrské geofyzice. (Regionální konference s mezinárodní účastí). Sborník referátů
Pages
    s. 98-112
Notes
    Projekt: 93065, US-CZ
    Projekt: GA105/93/2409, GA ČR
Keyword
    Faktorů
    Hlavních
    Horninového
    Masivu
    Porušování
    Přehled
    Působení
Contributor
    AV ČR Brno, Ústav geoniky
Contributor code
    AV ČR, ÚG
Source format
    U
Import date
    8. 8. 2012